เหล็กหล่อท่อน  Casting Iron

ทางร้านสต๊อกเหล็กหล่อท่อนทรงกลมดังนี้

แบบตัน 1/2" - 6"

ความยาว 12"
 
แบบรู วงนอก 2" - 6"
           วงใน 1/2"- 4 1/2"

ความยาว 12"

 

หากต้องการขนาดที่ทางร้านไม่ได้สต๊อกไว้ สามารสั่งหล่อได้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 256,288